เมื่อพูดถึงแผ่นอะคริลิค เชื่อว่าหลายคนก็คงรู้จักและคุ้นเคยกับชื่อนี้เป็นอย่างดี เนื่องจากอะคริลิคนั้นเป็นพลาสติกชนิดหนึ่ง ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น ใช้ทำกระจกใสบนเครื่องบิน กระจกตู้ปลา ป้ายโฆษณาหรือวัสดุทางการแพทย์ เป็นต้น

อะคริลิคพลาสติก หรือโพลิเมทิลเมทาไครเลต โดยเป็นเทอร์โมพลาสติกชนิดหนึ่ง ที่นิยมใช้ประโยชน์กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ทั้งในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือใช้ในวงการของการก่อสร้าง การตกแต่งภายใน ตลอดจนบุคคลทั่วไปนิยมนำมา DIY เป็นสิ่งของเครื่องใช้หรือใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อย่างแพร่หลาย

แผ่นอะคริลิค มีประวัติความเป็นมาอย่างไร

อะคริลิคพลาสติกเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งที่ได้จากการนำ โมโนเมอร์ของเมทิลเมทาไครเลต (methyl methacrylate, MMA) มาทำปฏิกิริยาทางเคมีบางอย่าง จนเกิดเป็น โพลิเมอร์ (polymerization) ย้อนกลับไปตั้งแต่ปี ค. ศ. 1870  มีนักเคมีชาวเยอรมัน 2 คนคือ  พอล (Paul)  และ  ฟิททิจ (Fittig) ได้ทำการคิดค้น ศึกษาวิจัย จึงสามารถสังเคราะห์ โพลิเมทิลเมทาไครเลตขึ้นมาได้เป็นครั้งแรกของโลก ต่อมาในปีค.ศ 1933 จึงได้มีการพัฒนาจนได้แผ่นอะคริลิคพลาสติกออกมา โดยนักเคมีชาวเยอรมันที่ชื่อว่า อออทโท เริห์ม (Otto RÖhm)  ได้เป็นผู้จัดสิทธิบัตรการผลิตพลาสติกอะคริลิคเป็นคนแรกภายใต้เครื่องหมายการค้าของ Plexiglas ในปี ค.ศ 1936 จากนั้นเป็นต้นมาแผ่นอะคริลิคก็เริ่มออกจำหน่ายในเชิงพาณิชย์และถูกใช้ในอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลายเหมือนที่เราพบเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นเอง

คุณสมบัติที่โดดเด่นของแผ่นอคิลิค

-มีความแข็งแรงทนทานและทนต่อแรงกระแทกได้ดี

-สามารถทนความร้อนได้สูงหรือมีจุดหลอมเหลวที่อุณหภูมิ 135-140 องศาเซลเซียส

-มีน้ำหนักที่เบาสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกและรวดเร็ว

-สามารถใช้เป็นฉนวนกันความร้อนได้

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าแผ่นอะคริลิคจะมีข้อดีอยู่หลายประการ แต่ก็มีข้อเสียเช่นเดียวกัน โดยหลักๆ แล้วจะมีข้อเสียก็คือด้วยความที่พลาสติกมีเนื้ออ่อน จึงทำให้เกิดรอยขูดขีดได้ง่ายและอะคริลิคพลาสติกยังไม่ทนทานต่อตัวทำละลายหลายชนิด ที่สำคัญคือในปัจจุบันแผ่นอะคริลิคจะมีราคาที่สูง เมื่อเทียบกับพลาสติกที่มีความคล้ายคลึงกัน

ทั้งหมดนี้ก็คือ เรื่องราวและประวัติความเป็นมาของแผ่นอะคริลิค พร้อมกับคุณสมบัติที่โดดเด่น เชื่อว่าหลายคนที่เคยใช้งานหรือเคยรู้จักแผ่นอะคริลิคมาก่อน แต่ก็ไม่เคยทราบประวัติความเป็นมา ตลอดจนคุณสมบัติที่โดดเด่นบางประการหลายคนก็อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนช่นเดียวกัน ในปัจจุบันนั้นมีการนำแผ่นอะคริลิคไปใช้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมากมายหลายประเภทหรือแม้แต่บุคคลธรรมดาทั่วไปที่นิยมใช้ในการตกแต่งภายใน หรือนำมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เนื่องจากแผ่นอะคริลิคมีความแข็งแรงและทนทานสูง ที่สำคัญคือมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ถึงแม้ว่าจะมีราคาที่สูงแต่ก็คุ้มค่าเป็นอย่างมากเลยทีเดียว