ตารางเปรียบเทียบ ประกันภัยรถยนต์

ปัจจุบันนี้ธุรกิจประกันได้เข้ามามีบทบาทที่สำคัญอย่างมากในชีวิตของเรา ซึ่งในธูรกิจประกันนั้นก็จะแบ่ง Core ของธุรกิจออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ นั่นคือธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งหากพูดถึงประกันชีวิตนั้นทุก ๆ คนคงคุ้นหูและคุ้นเคยกันไม่มากก็น้อย เพราะชื่อก็สื่อถึงสิ่งที่รับประกันอยู่แล้ว แต่กลับกันหากเราพูดถึงธุรกิจประกันวินาศภัยขึ้นมานั้น หลาย ๆ คนอาจจะยังไม่รู้ว่าประกันวินาศภัยคืออะไรและเป็นการรับประกันแบบไหน ซึ่งในวันนี้เราจะมาพูดถึงประกันวินาศภัยว่าคืออะไรและมีแบบไหนบ้าง โดยก่อนอื่นเราต้องรู้จักก่อนว่าธุรกิจประกันวินาศภัยนั้นคือธุรกิจที่รับทำประกันกับทรัพย์สินและสินทรัพย์ที่สามารถตีมูลค่าเป็นเงินได้ ในธุรกิจประกันวินาศภัยก็จะแบ่งประเภทออกไปได้อีกหลายหลายดังจะกล่าวต่อไปนี้ 

ประเภทของธุรกิจประกันวินาศภัย 

  • การประกันอัคคีภัย ประกันแบบอัคคีภัยนั้นจะเป็นการทำประกันที่ให้ความคุ้มครองแบบระบุภัย (Named Peril) พูดง่าย ๆ คือเป็นการทำประกันที่คุ้มครองความเสียหายแก่ทรัพย์สินตามภัยที่ได้ระบุไว้เท่านั้น ประกันอัคคีภัยส่วนมากมักทำกับอาคารบ้านเรือน โรงงาน รวมไปถึงทรัพย์สินภายในอาคารด้วยเช่นกัน 
  • การประกันภัยรถยนต์ การทำประกันภัยรถยนต์นั้นเป็นการทำประกันที่คุ้มครองความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับรถยนต์ โดยประกันภัยรถยนต์นั้นก็มีหลายประเภทแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความคุ้มครองที่เลือกใช้ เพราะฉะนั้นก่อนจะเลือกทำประกัน ก็ต้องเช็ค ตารางเปรียบเทียบ ประกันภัยรถยนต์ เพื่อให้ได้ประกันที่ตรงตามไลฟ์สไตล์ของเรามากที่สุด 
  • การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง เป็นการทำประกันภัยที่คุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเรือและทรัพย์สินหรือสินค้าที่อยู่ในระหว่างการขนส่งสินค้า ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการขนส่งทางทะเลเท่านั้นที่ได้รับความคุ้มครองจากประกันภัยประเภทนี้ เพราะการขนส่งทางบก ทางอากาศก็ให้ความคุ้มครองด้วยเช่นกัน  
  • การประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยที่อยู่ในรูปแบบอื่น ๆ นอกจาก 3 ประเภทด้านบนนั้นนับได้ว่าเป็นประกันภัยเบ็ดเตล็ดทั้งสิ้น โดยประกันภัยเบ็ดเตล็ดนั้นจะได้แก่พวกประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ ประกันการเดินทาง ประกันภัยการโจรกรรม และประกันภัยในรูปแบบอื่น ๆ อีกมากมายซึ่งความคุ้มครองก็จะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเภทของประกันภัย 

ธุรกิจประกันวินาศภัยนั้นถือเป็นธุรกิจประกันภัยประเภทที่ให้ความคุ้มครองกับทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ทุก ๆ ประเภท ไม่เหมือนกับประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองแค่ชีวิตเพียงอย่างเดียว โดยธุรกิจประกันวินาศภัยก็แบ่งแยกเป็นหลายประเภทให้เลือกซื้อใช้บริการ