Tag: กล่องไปรษณีย์แบบมาตรฐาน

รู้จักกับขนาดกล่องไปรษณีย์ ก่อนเลือกใช้

การเลือกกล่องเพื่อส่งสินค้าหรือพัสดุ สิ่งแรกที่ควรคำนึงถึงก็คือความเหมาะสมของกล่อง กับตัวสินค้า เพราะว่าจะส่งผลกับคุณภาพของการขนส่งสินค้าด้วย ยิ่งเป็นระยะทางของการส่งที่ไกลขึ้น ก็ต้องให้ความสำคัญมากขึ้นเช่นกัน และอีกอย่างก็คือการเลือกกล่องให้เหมาะสม ยังส่งกับอัตราการขนส่งด้วย ซึง่จะเป็นต้นทุนของผู้ที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลาย  แต่ก่อนอื่นสิ่งที่อยากให้ทุกคนได้ดูเกี่ยวกับกล่องพัสดุ สำหรับคนที่อยากจะขายของออนไลน์ก็คือ ขนาดของกล่องแต่ละประเภท เพราะจะส่งผลกับการเลือกใช้นั่นเอง มาดูกันว่ากล่องไปรษณีย์แบบมาตรฐานที่นิยมใช้กันตอนนี้ที่สามารถส่งได้ปรกติ มีแบบใดบ้าง  ขนาดของกล่องไปรษณีย์  กล่องขนาด 14 x 20 x 6 ซม. (เบอร์ A)  กล่องขนาด 17 x 25 x 9 ซม. (เบอร์ B)  กล่องขนาด 20 x 30 x 11 ซม. (เบอร์ C)  กล่องขนาด 22 x 35 x 14 ซม. (เบอร์ D)  กล่องขนาด…