Tag: อัลไซเมอร์

สัญญานส่อเค้า โรคอัลไซเมอร์

ในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ชัดเจนว่าอัลไซเมอร์เป็นโรคที่พบได้บ่อย สาเหตุเกิดจากเซลล์ในสมองเสื่อมสภาพ สมองส่วนที่ยังใช้การได้จึงต้องทำงานหนัก เมื่อไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอาการของโรคที่รุนแรงขึ้น จนนำไปสู่ผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวัน โดยอาการหลงลืมแม้พบได้บ่อยในผู้ที่มีกิจวัตรประจำวันอันมากมาย แต่การหลงลืมแบบใดที่ส่อเค้าว่าผู้นั้นป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์  ควรทำการสังเกตเสียแต่เนิ่น ๆ เพื่อการรักษาอย่างทันท่วงที  1.ลืมสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นอย่างง่ายดาย  สำหรับผู้ที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์ มักจะลืมสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย โดยอาจลืมว่ามีนัดเพื่อนสนิทไว้ หรือบางครั้งเพิ่งมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นทว่ากลับลืมเสียสนิท นอกจากนี้ผู้ป่วยอาจมีการถามอะไรบ่อยครั้งในคำถามเดิมๆ ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าผู้ป่วยลืมคำตอบหรือสิ่งที่ตนเองเพิ่งถามไป วิธีแก้ไขปัญหานี้อาจใช้สมุดจด หรือให้สมาชิกในครอบครัวช่วยจดจำเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้น  2.ไม่สามารถทำสิ่งต่างๆ ที่เป็นลำดับขั้นตอนได้  หากเป็นกิจกรรมที่ต้องอาศัยการทำงานเป็นขั้นเป็นตอน เช่นการขับรถ การทำกับข้าว การโอนเงินหรือถอนเงินที่ธนาคาร ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์จะไม่สามารถทำได้ เนื่องจากลืมขั้นตอนในการทำกิจกรรมเหล่านี้ไปหมดนั่นเอง โดยสิ่งที่จะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยให้กลับมาทำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นขั้นเป็นตอนได้คือการเขียนบันทึกไว้ในสมาร์ทโฟนหรือสมุดโน้ต เป็นต้น  3.มักหลงทาง  ผู้ป่วยหลายคนลืมเส้นทางที่เคยเดินทางเป็นประจำจนคุ้นชิน…